ΘΕΜΑ: Σε εξέλιξη πρόγραμμα εκπαίδευσης υπαλλήλων της Περιφέρειας

Το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (Δ.Ι.Δ.Δ.), ως αναγνωρισμένος φορέας παροχής υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης της ΑΔΕΔΥ και πιστοποιημένος φορέας επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων, υλοποιεί «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Από σήμερα, (4/7) έως και την Τρίτη (12/7), το πρόγραμμα διάρκειας 35 εκπαιδευτικών ωρών, υλοποιείται στη Ρόδο, όπου υπάλληλοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου παρακολουθούν ειδικά σεμινάρια στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Η σημασία του προγράμματος, που είναι δομημένο με τη μορφή εκπαιδευτικού εργαστηρίου, έγκειται στο γεγονός, ότι οι υπάλληλοι εμπλέκονται ενεργά στις διαδικασίες ανάπτυξης και εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης, ή σε θέματα διαχείρισης και διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες.