Στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία αξιοποιεί στο έπακρο τους διαθέσιμους κοινοτικούς πόρους, για την συμπλήρωση και βελτίωση βασικών κοινωνικών υποδομών στα νησιά, με στόχο την βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα και  την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους κατοίκους, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας, μετά την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού, ενέκρινε το σχέδιο  σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου «Προμήθεια μικρού λεωφορείου για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Σορωνής», προϋπολογισμού δημοπράτησης 98.400,00 ευρώ.

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Δημοτικής Κοινότητας Σορωνής Δήμου Ρόδου, φιλοξενεί 30 νήπια και 12 βρέφη της ευρύτερης περιοχής Σορωνής και η προμήθεια του σχολικού λεωφορείου έχει στόχο την εξυπηρέτηση των οικογενειών τους.

 Η προμήθεια του οχήματος αποτελεί μέρος της Πράξης «Βρεφονηπιακός Σταθμός Σορωνής Ρόδου», η οποία, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση βασικών υποδομών», στο σκέλος που αφορά επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στη εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, προωθώντας  την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης σε υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα.

Το σύνολο του έργου, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με προϋπολογισμό 660.909,49 ευρώ, με τον οποίο εξασφαλίζεται  η λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού μέχρι το τέλος του 2018.