Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνά απόψεις σχετικά με την οδηγία για τη δημιουργία «υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση«. Πρόκειται για μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία – γνωστή ως «πρωτοβουλία INSPIRE» – η οποία βοηθά τις κυβερνήσεις, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να ανταλλάσσουν γεωγραφικά, κοινωνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά δεδομένα. Στόχος της διαβούλευσης είναι να συγκεντρωθούν πληροφορίες γύρω από τις εμπειρίες των χρηστών και παραγωγών τέτοιων χωρικών δεδομένων, είτε αυτοί εργάζονται στον δημόσιο, τον ιδιωτικό ή τον ακαδημαϊκό τομέα είτε είναι ιδιώτες, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι πολιτικές και οι δραστηριότητες που έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον.

http://ec.europa.eu/environment/consultations/inspire%5Fen.htm

 

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=INSPIRE7&lang=el

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

 

Ταχυδρομική Δ/νση:

Γεώργιου Μαύρου 2 (περιοχή ΖΕΦΥΡΟΣ)

Τ.Κ. 85100 ΡΟΔΟΣ

   

Τηλέφωνα :

2241364881

2241364882

2241364884

Fax :

2241364888

Email :

tm.alieias@pnai.gov.gr