Στο πλαίσιο της βράβευσης των Καλών Πρακτικών που αναπτύσσονται στη χώρα μας, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι υποψήφια σε δύο διαφορετικές κατηγορίες για το 2018:

  1. Bravo Governance, για την πιλοτική δράση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο του έργου ALTER ECO «ALTER ECO: Εναλλακτικές τουριστικές στρατηγικές για την ενίσχυση της τοπικής βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης μέσω της προώθησης της μεσογειακής ταυτότητας», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος MED INTERREG
  2. Bravo Society, για την δράση “Aegean Gardener”– “OI ΚΗΠΟΥΡΟΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» του τμήματος βίου μάθησης και απασχόλησης της  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΕ

Ο Θεσμός  Bravo! αποτελεί έναν συστηματοποιημένο Κοινωνικό διάλογο με βάση τις πρωτοβουλίες Βιώσιμης Ανάπτυξης που αναπτύσσονται στην χώρα μας από Επιχειρήσεις, Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών, αναπτύσσεται για 7η συνεχή χρονιά και εντάσσεται στην Πρωτοβουλία για μια Βιώσιμη Ελλάδα 2020. Στόχος της εν λόγω πρωτοβουλίας είναι η επιβράβευση των καλύτερων πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται στη χώρα μας, από ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,  ΜΚΟ, και προωθούν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα & την Κοινωνική Υπευθυνότητα αναπτύσσοντας μια πλατφόρμα διαλόγου, ενημέρωσης και ανοιχτής διαβούλευσης με την συμμετοχή μιας μεγάλης ομάδας Κοινωνικών Εταίρων για την δημιουργία μιας ευρύτερης κουλτούρας για τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Υπευθυνότητας.

Να σημειωθεί πως η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατάφερε ήδη να βραβευθεί στο προηγούμενο διαγωνισμό με τρία βραβεία: 

  • Bravo Governance Award
  • Bravo Society Αward
  • Βravo in Action Award

Ψηφίζουμε εδώ!

H ψηφοφορία θα διαρκέσει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018 και σ?ας καλούμε όλους να ?ψηφίσετε και? τις ?δύο Καλές Πρακτικές ?της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, βαθμολογώντας τες με 4?!