Το Περιφερειακό Συμβούλιο καταγγέλλει την απαξιωτική στάση των υπευθύνων του ΤΑΙΠΕΔ που δεν παρέστησαν σήμερα στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου προκειμένου να ενημερώσουν τα μέλη του,  για την απόφαση του να προχωρήσει σε διεθνείς διαγωνισμούς και συμβάσεις  παραχώρησης των αεροδρομίων.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο τονίζει πως τα αεροδρόμια στο Νότιο Αιγαίο πέραν του κοινωνικού τους ρόλου,  την εξυπηρέτηση των κατοίκων, αποτελούν αναπτυξιακό εργαλείο για την οικονομία και η διαχείριση τους συνδέεται άμεσα και έμμεσα με την επιβίωση των νησιών μας και της Τουριστικής μας βιομηχανίας και της εθνικής ασφάλειας της χώρας.

Τα αεροδρόμια που είναι κερδοφόρα όπως αυτά της Ρόδου, Κω Σαντορίνης, Μυκόνου καλύπτουν χρηματοδοτικά όλα τα μικρά αεροδρόμια προκειμένου να λειτουργούν.

Από τις εισπράξεις από τα αεροδρόμια μας (σπατόσημο), καλύπτεται το κόστος  συνδέσεων των νησιών μεταξύ τους και ορισμένα με την Αθήνα (άγονες γραμμές)

Το Περιφερειακό Συμβούλιο πιστεύει πως τέτοιες υποδομές πρέπει να είναι  και υπό τον έλεγχο των τοπικών κοινωνιών και να επιτραπεί η συμμετοχή της (τοπικής αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών  εταίρων) στην διαχείριση των αεροδρομίων.

  1. Θέλουμε την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των αεροδρομίων από τους πόρους που εισπράττονται σε αυτά.
  2. Μέρος των πόρων να διατεθεί για την περιβαλλοντική διαχείριση των πέριξ των αεροδρομίων περιοχών και πρέπει να υπάρξουν αντισταθμιστικά οφέλη στις συγκεκριμένες περιοχές.
  3. Οι καλύτεροι επενδυτές είναι οι τοπικές κοινωνίες που εντέλει είναι οι    χρήστες των αεροδρομίων και προς αυτή την κατεύθυνση να διερευνηθεί η δυνατότητα δημιουργίας συνεταιριστικών σχημάτων σε τοπικό επίπεδο.
  4. Τα δεκάδες εκατομμύρια που  εισπράχθηκαν πρέπει να επενδυθούν στα αεροδρόμια μας .
  5. Είμαστε αντίθετοι σε ενέργειες όπως αυτές του ΤΑΙΠΕΔ.
  6. Είμαστε υπέρ της ανάπτυξης και των επενδύσεων πάντα όμως με την ενημέρωση και συνηγορία των τοπικών κοινωνιών. 
image_print