Τεχνική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, κατόπιν πρόσκλησης του Αντιπ/ρχη Κυκλάδων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για την υποβολή πρότασης στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΤΕΝ-Τ. Στη τεχνική συνάντηση, παρουσιάσθηκε σε πιθανούς εταίρους το σχέδιο της πρότασης που αφορά την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και μεθόδων για τη χρησιμοποίηση καυσίμου LNG (Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου) στη λειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών μεταξύ των λιμένων της ηπειρωτικής περιοχής και των νησιών της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών καθώς και πιλοτικές εφαρμογές.

Ήδη το Νεώριο της Σύρου, ναυτιλιακές-ακτοπλοϊκές εταιρίες (όπως ΑΝΕΚ, ΑΤΤΙΚΑ), εταιρίες προμήθειας LNG (όπως ΔΕΠΑ) και σύμβουλοι  έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συνεργασία σε επικείμενη σχετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα   ΤΕΝ-Τ, ενώ και τα συναρμόδια υπουργεία έχουν εκδηλώσει έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για υποστήριξη της πρότασης που θα έχει ως επικεφαλής την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου.      

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα υποβολής της πρότασης αφορούν :  

 • Την αρμοδιότητα βάσει Καλλικράτη που ασκείται από την Περιφέρεια σε θέματα ακτοπλοϊκών συνδέσεων.
 • Την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της Περιφέρειας,
 • Αντιμετώπιση των σημαντικότατων προβλημάτων ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών με την ηπειρωτική χώρα και μεταξύ τους, απόρροια του υψηλού κόστους των καυσίμων τα τελευταία χρόνια.
 • Τη μείωση του Περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε ό,τι αφορά τις εκπομπές ρύπων (ΝΟΧ, SOX, CO2) του ναυτιλιακού κλάδου που αποτελούν πλεόν απαίτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής πολιτικής και πολιτών.
 • Τις δεσμεύσεις της χώρας σε ό,τι αφορά τους στόχους για το 2020, συνάρτηση των Ευρωπαϊκών στόχων.
 • Τη βελτίωση της Ποιότητας ζωής ως απαίτηση και προϋπόθεση για τους νησιώτες και τους επισκέπτες των νησιών.
 • Την προϋπόθεση ανάπτυξης που εξασφαλίζει η υλοποίηση της πρότασης μας στους παρακάτω τομείς:
  • Ναυπηγοεπισκευαστικό Τομέα – ΝΕΩΡΙΟ Σύρου
  • Τουριστικό τομέα -βελτίωση προσβασιμότητας όλο το χρόνο
  • Βελτίωση εικόνας προς τη κατεύθυνση μίας «Πράσινης Περιφέρειας»
 • Την υποστήριξη συνεργειών (π.χ. σε σχέση με τη δυνατότητα παραγωγής φθηνής και πράσινης ενέργειας για οικιακή χρήση)
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.