Με στόχο τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γιώργος Πουσσαίος, ανέλαβε πρωτοβουλία για τη σύσταση ενός ενιαίου φορέα που θα αναλάβει, εκ μέρους όλων των Κληροδοτημάτων που διαθέτουν ακίνητη περιουσία, να ξεπεράσει τους σκοπέλους και να δώσει λύσεις προκειμένου να συντηρηθούν και να αναστηλωθούν δεκάδες νεοκλασικά κτήρια στην Ερμούπολη.

Ο κ. Πουσσαίος συγκάλεσε σύσκεψη την Τετάρτη, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από δεκατρία Κληροδοτήματα, που διαχειρίζονται κινητή και ακίνητη περιούσια, μέρος της οποίας αποτελούν περισσότερα από είκοσι ακίνητα κυρίως στην περιοχή του ιστορικού κέντρου της Ερμούπολης.

Συγκεκριμένα, η πρόταση του Αντιπεριφερειάρχη είναι:

Η ίδρυση ενός ενιαίου φορέα ή ανάθεσης σε ήδη υφιστάμενο, διαμέσου του οποίου θα ξεπεραστούν  οι νομικές αγκυλώσεις που δημιουργούν εμπόδια και θα δοθεί η δυνατότητα προστασίας και επενδυτικής εκμετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας του εκάστοτε Κληροδοτήματος. Ο παραπάνω φορέας θα αποτελέσει το εργαλείο υλοποίησης των αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των Κληροδοτημάτων.

Παράλληλα, θα υποστηριχθεί η ίδρυση ενός κοινοπρακτικού φορέα επαγγελματιών του κλάδου της οικοδομής κ.α. στη λογική της κοινωνικής επιχειρηματικότητας που θα συμβάλλει στην αποκατάσταση και συντήρηση της ακίνητης περιουσίας κάθε κληροδοτήματος.

Επίσης, θα επιδιωχθεί με νομοθετική ρύθμιση οριστικής τροποποίησης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για την άρση των δυσκολιών που διέπουν τη διαχείριση των περιουσιών των κληροδοτημάτων σε εθνικό επίπεδο.

Στόχος, των παραπάνω είναι η προστασίας αυτής της ανεκτίμητης περιουσίας, η αξιοποίησή της με απώτερο στόχο την εξυπηρέτηση των σκοπών του κάθε κληροδοτήματος, καθώς επίσης και η ενίσχυση του εργατικού κλάδου.

Η πρόταση του Αντιπεριφερειάρχη, βρήκε τη θετική ανταπόκριση του συνόλου των εκπροσώπων των Κληροδοτημάτων.

Ο φορέας αυτός θα αποτελέσει τον μηχανισμό που θα υλοποιεί τις αποφάσεις των ΔΣ των ιδρυμάτων”, επεσήμανε ο κ. Πουσσαίος και πρόσθεσε πως “η σύσταση του θα βοηθήσει να ξεπεραστούν όλες οι αγκυλώσεις που συναντούν οι διοικήσεις των Κληροδοτημάτων στην προσπάθειά τους να βρουν λύση στο μεγάλο αυτό πρόβλημα της αποκατάστασης των κτηρίων που αποτελούν στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς όχι μόνο της Σύρου αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας ”. “Απώτερος στόχος της όλης πρωτοβουλίας που αναλαμβάνεται καταρχάς στη Σύρο είναι να επεκταθεί αυτή και στα υπόλοιπα νησιά της Περιφέρειας όπου υπάρχουν κληροδοτήματα” συμπλήρωσε ο Αντιπεριφερειάρχης.

Προς την κατεύθυνση της άμεσης υλοποίησης των ανωτέρω στάλθηκε ήδη επιστολή από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Πουσσαίου προς το σύνολο των κληροδοτημάτων της Σύρου προκειμένου τα Διοικητικά τους Συμβούλια να επικυρώσουν τη πρόθεση τους για συμμετοχή στην όλη αυτή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

Τον φορέα υποστηρίζουν η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, ο Δήμος  Σύρου Ερμούπολης και η Ιερά Μητρόπολη Σύρου.