ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

email: press@pnai.gov.gr

                                        

 28 Μαρτίου 2011

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ:   Πρωτοπόρος η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στις καινοτόμες δράσεις για την εξυπηρέτηση των πολιτών

 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και άλλους φορείς, θα υποβάλλει αίτηση στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ζωντανών Εργαστηρίων (ENoLL) για την σύσταση ενός οργανισμού καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης, του Ζωντανού Εργαστηρίου του Νοτίου Αιγαίου (South Aegean Living Lab).

Σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι η διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό χρηστών στην Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου, στοχεύοντας στη αναβάθμιση της νησιωτικής ζωής και της καθημερινότητας του πολίτη.

Η δημιουργία του τοπικού “ζωντανού εργαστηρίου”, και η ένταξή του στο ευρύτερο Ευρωπαϊκό δίκτυο, το οποίο μέχρι σήμερα αριθμεί 212 μέλη από 20  χώρες  της Ευρώπης και 10 χώρες εκτός αυτής, θα διευκολύνει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας με τους άλλους αντίστοιχους φορείς, και θα ενδυναμώσει περαιτέρω την προσπάθεια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την δημιουργία και ολοκλήρωση της «ηλεκτρονικής περιφέρειας», το οποίο είναι, όπως έχει δηλώσει και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, το μεγαλύτερο στοίχημα. 

Το Ζωντανό Εργαστήριο του Νοτίου Αιγαίου, θα αποτελέσει μία επίσημη μη-κερδοσκοπική πλατφόρμα συνεργασίας αναγνωρισμένη  από την Ευρωπαϊκή Ένωση- η οποία θα παρέχει στην Περιφέρειας τη δυνατότητα και το πλεονέκτημα διεκδίκησης πόρων από διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα καινοτομίας.

Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας συζητήθηκαν σήμερα στη συνάντηση εργασίας που είχε ο κ. Γιάννης Μαχαιρίδης με υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας, από τους οποίους ζήτησε να επιταχύνουν παράλληλα και την υλοποίηση του σχεδίου για ανάπτυξη όλων των μορφών τηλεματικής στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

«Θέλω να αφοσιωθείτε σε αυτόν το στόχο, ώστε η Περιφέρειά μας να είναι πρωτοπόρος στην καινοτομία και στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου  προς τους πολίτες»υπογράμμισε κ. Μαχαιρίδης, που εκτίμησε ότι η συγκεκριμένη δράση θα προωθηθεί άμεσα, με τα πρώτα της απτά αποτελέσματα να είναι ορατά ίσως και εντός του 2011.

image_print