Με την υπογραφή σήμερα στη Ρόδο πρωτοκόλλου συναντίληψης και συνεργασίας από τον Περιφερειάρχη Γιάννη Μαχαιρίδη και τον πρύτανη Πάρι Τσάρτα επισφραγίστηκαν οι άριστες σχέσεις ανάμεσα στην Περιφέρεια και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Κοινή ήταν η εκτίμηση, όπως σημειώνεται και στο κείμενο της συμφωνίας, ότι έχουν πλέον ωριμάσει οι συνθήκες για μια σύμπραξη μεταξύ των δύο πλευρών σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος με σκοπό να προκύψουν πολλαπλά οφέλη για την Περιφέρεια και το Πανεπιστήμιο.

Διαβεβαιώνοντας για την πρόθεσή τους να προωθήσουν μια ολοένα στενότερη συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων, οι κ. Μαχαιρίδης και Τσάρτας συμφώνησαν σε πρωτοβουλίες που θα αναπτυχθούν, διαμορφώνοντας σταδιακά προτεινόμενες δράσεις σε πεδία, όπως της τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, ναυτιλίας και μεταφορών, ανάπτυξης νησιών και αξιοποίησης τοπικών προϊόντων κλπ.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης, παρουσία εκπροσώπων των πρυτανικών αρχών, συζητήθηκε εκτενώς και το θέμα της δημιουργίας φοιτητικής στέγης στη Ρόδο με πόρους του ΕΣΠΑ.

image_print