Οδηγίες Προστασίας από δασικές πυρκαγιές, απο κάθε είδους φυσικές καταστροφές και αυτοπροστασία από καύσωνα.