Προστασία από δασικές πυρκαγιές και κάθε ειδους φυσικές καταστροφές και καύσωνα.

Οδηγίες Προστασίας από δασικές πυρκαγιές, απο κάθε είδους φυσικές καταστροφές και αυτοπροστασία από καύσωνα.