Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Καθαρή Ενέργεια για τα Ευρωπαϊκά Νησιά»

 

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Καθαρή Ενέργεια για τα Ευρωπαϊκά Νησιά», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τα νησιά της ΕΕ να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της καθαρής ενεργειακής μετάβασης. 

Με τη σχετική πρόσκληση, τα ευρωπαϊκά νησιά καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις, μέχρι τις 4 Μαΐου 2021, για παροχή τεχνικής βοήθειας, από ομάδα εμπειρογνωμόνων, σε όλο το εύρος της διαδικασίας μετάβασης (από τη διαμόρφωση της στρατηγικής μέχρι την εξεύρεση χρηματοδότησης για την υλοποίηση των έργων).

Στόχος είναι η δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου πλαισίου που θα υποστηρίξει τα νησιά να παραγάγουν βιώσιμη και χαμηλού κόστους ενέργεια, με αποτέλεσμα:

 

  • μειωμένα ενεργειακά κόστη και ιδιαίτερα αυξημένη παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας,
  • κατασκευή εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας και συστημάτων αντιμετώπισης της ζήτησης, με χρήση σύγχρονης τεχνολογίας,
  • καλύτερη ενεργειακή ασφάλεια για τα νησιά, που θα βασίζονται λιγότερο σε εισαγωγές ενέργειας,
  • δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και επιχειρηματικών ευκαιριών, που θα ενισχύσουν την οικονομική αυτάρκεια των νησιών.

 

Οι προτάσεις δημόσιων και τοπικών φορέων, που θα επιλεγούν με ανταγωνιστική διαδικασία, μπορεί να επιτρέψουν την ωρίμανση έργων, ώστε να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα νέα προγράμματα της περιόδου 2021-2027.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν αναζητηθούν στον σχετικό Οδηγό και τις παρακάτω ιστοσελίδες:

 

https://euislands.eu/sites/default/files/2021-03/GuideForApplicants.pdf

 

https://ec.europa.eu/energy/topics/markets-and-consumers/clean-energy-eu-islands_en

 

https://ec.europa.eu/info/news/call-applications-clean-energy-transition-support-eu-islands-2021-mar-31_en

 

καθώς και στην Τεχνική Γραμματεία της Πρωτοβουλίας https://euislands.eu.

 

Σημειώνεται ότι προγραμματίζεται επόμενη πρόσκληση τον Φεβρουάριο του 2022.