• ΠΕ ΚΩ – 

    Πρόσκληση υποβολής προσφορών και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου  για την ΟΜΑΔΑ E, ΣΤ: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ , ΜΕΛΑΝΙΑ 

  • ΠΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ – Πρόσκληση υποβολής προσφορών και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου  για την ΟΜΑΔΑ Γ, Δ : ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ , ΜΕΛΑΝΙΑ 

 

  • ΠΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – 

    Πρόσκληση υποβολής προσφορών και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου  για την ΟΜΑΔΑ Z, H : ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ , ΜΕΛΑΝΙΑ