Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καλεί τις εταιρείες που επιθυμούν, να υποβάλλουν έγγραφη προσφορά για τις υπηρεσίες απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου για το έτος 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους με Fax (22810-79370) ή ιδιοχείρως σε κλειστό φάκελο μέχρι τη Δευτέρα 14-12-2014 και ώρα 15.00, στη Δ/νση Οικονομικού της Π.Ν. Αιγαίου, Πλατεία Τσιροπινά – 84100 ΣΥΡΟΣ.

Κριτήριο για την επιλογή προμηθευτή  ορίζεται η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Υποχρεώσεις προμηθευτή :

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου:

– Ένα απλό αντίτυπο (γραμματοσειρά arial 11), εντός πέντε (5) από την παραλαβή του ηχογραφημένου αρχείου

– Δυο επίσημα αντίτυπα α)με το τελικό κείμενο βιβλιοδετημένο με εξώφυλλο 100gr (γραμματοσειρά arial 11) και β) με το τελικό κείμενο, χωρίς σύναψη (γραμματοσειρά arial 11), εντός δυο (2) ημερών από τη στιγμή που η εταιρεία θα παραλάβει το ελεγχθέν κείμενο από τη Γραμματεία του Π.Σ.

–  Έξι CD  με το αρχείο των πρακτικών σε μορφή PDF

 

 

 

 Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού

 κ.α.α.

 

 

  Κυρίτση Κυριακή

image_print