ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Β'ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.200,00 € ΦΠΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ /ckfinder/userfiles/files/πρόσκληση για φωτοτυπικό.pdf

image_print