Η  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  ενημερώνει ότι προγραμματίζει την απ΄ ευθείας ανάθεση για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης των επισήμων εορτών – τελετών που διοργανώνονται κατ΄ έτος στην έδρα καθώς και των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου για το έτος 2016 :

Οι διαλαμβανόμενες εορτές – τελετές είναι οι εξής:

 1. Εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 (διήμερο)
 2. Ημέρα Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης (19η Απριλίου)
 3. Επέτειος Εορτασμού Ημέρας Λήξης Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου (9η Μαΐου)
 4. Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας  Ποντιακού Ελληνισμού (19η Μαΐου)
 5.  Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας  Μικρασιατικού Ελληνισμού (14η Σεπτεμβρίου)
 6. Εορτασμός Ημέρας Μνήμης Εθνικών Ευεργετών  (30η Σεπτεμβρίου)
 7. Ημέρα Εορτασμού της Ίδρυσης του ΟΗΕ  (24η Οκτωβρίου)
 8. Εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 (διήμερο)
 9. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης για την επέτειο του Πολυτεχνείου (17η Νοεμβρίου)
 10. Εορτασμός  Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων  (21η Νοεμβρίου)
 11.  Εορτασμός  Ημέρας Εθνικής Αντίστασης(ανατίναξη γέφυρας Γοργοπόταμου) (24η Νοεμβρίου)
 12. Εορτασμός Ναυτικής Εβδομάδας ανά δύο (2) έτη.
 13. Καθώς και μία (1) επιπλέον προκύπτουσα έκτακτη εορτή.
 14. Μέχρι δώδεκα (12) συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους με Fax (22810-79370), ή ιδιοχείρως σε κλειστό φάκελο  μέχρι την Δευτέρα 14-12-2015 και ώρα 15.00, στη Δ/νση Οικονομικού της Π.Ν. Αιγαίου, Πλατεία Τσιροπινά – 84100 ΣΥΡΟΣ.

 

Κριτήριο επιλογής προμηθευτή ορίζεται η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

 

                                                                                                               

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού

 κ.α.α.

 

 

 

 Κυρίτση Κυριακή