Πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 και ώρα 13:30 π.μ. με τηλεδιάσκεψη

Πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 και ώρα 13:30 π.μ. με τηλεδιάσκεψη