Πρόσκληση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Π.Ν.Α σε συνεδρίαση στις 15/06/2022 Τετάρτη και ώρα 11π.μ με τηλεδιάσκεψη .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ