Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης (ΠΕΔ) Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της Περιφέρειας στο Κατάστημα της Σύρου (Πλατεία Τσιροπινά) και στο Κατάστημα
της Ρόδου (Πλατεία Ελευθερίας 1) , για συζήτηση και διατύπωση Γνώμης στο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης :

«Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2017»
Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2017 αποτελεί την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος (2016)2017-2019 για το Έτος 2017 και στο οποίο προσδιορίζονται οι Δράσεις ή τμήματα των πολυετών Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (2016) 2017 – 2019 που θα υλοποιηθούν από τις Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου το Έτος 2017.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη ημέρα δηλ. την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017 στους ίδιους χώρους και την ίδια ώρα, σύμφωνα με το άρθρο 178 παρ.3 του Ν. 3852/2010.

Η Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι ανοιχτή.

Ο Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης
Γεώργιος Χατζημάρκος
Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

 

Η Πρόσκληση