Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στην Ερμούπολη της Σύρου και με δυνατότητα τηλεδιάσκεψης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου στο κτίριο του επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 8 στη Ρόδο, με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

 

ΘΕΜΑ 1ο :

Εξέταση πορείας θεμάτων Νεωρίου Σύρου.

Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 2ο  :

Ανάληψη πρωτοβουλιών εν όψει της επικείμενης κατάργησης των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α στο σύνολο των νησιών του Αιγαίου.

Εισηγητής: Γιώργος Χατζημάρκος

ΘΕΜΑ 3ο  :

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και Δήμου Μήλου με τίτλο : Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β΄φάση) Δήμου Μήλου. Ορισμός δύο εκπροσώπων Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τους αναπληρωτές τους.

Εισηγητής: Νίκος Βενάκης

ΘΕΜΑ 4ο :

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και Δήμου Αμοργού με τίτλο : Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β΄φάση) Δήμου Αμοργού. Ορισμός δύο εκπροσώπων Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τους αναπληρωτές τους.

Εισηγητής: Γιάννης Μαργαρίτης

ΘΕΜΑ 5ο :

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και Δήμου Πάρου με τίτλο : Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β΄φάση) Δήμου Πάρου. Ορισμός δύο εκπροσώπων Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τους αναπληρωτές τους.

Εισηγητής:Κώστας Μπιζάς

ΘΕΜΑ 6ο :

Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδκής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και Δήμου Αντιπάρου με τίτλο : Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β΄φάση) Δήμου Αντιπάρου. Ορισμός δύο εκπροσώπων Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τους αναπληρωτές τους.

Εισηγητής: Κώστας Μπιζάς

ΘΕΜΑ 7ο :

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και Δήμου Τήνου με τίτλο : Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β΄φάση) Δήμου Τήνου. Ορισμός δύο εκπροσώπων Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τους αναπληρωτές τους.

Εισηγητής: Γιάννης Γιαγιάς

ΘΕΜΑ 8ο :

Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδκής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και Δήμου Κύθνου με τίτλο: Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β΄φάση) Δήμου Κύθνου. Ορισμός δύο εκπροσώπων Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τους αναπληρωτές τους.

Εισηγητής: Παναγιώτης Βιτάλης

ΘΕΜΑ 9ο :

Σύναψη ΠΣ μεταξύ της ΠΝΑ και του Δήμου Άνδρου για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός Δρόμου και Αύλειου Χώρου Μονής Παναχράντου».

Εισηγητής: Δημήτρης Λοτσάρης

ΘΕΜΑ 10ο :

Τροποποίηση Π/Υ 2017 ΠΕ Κυκλάδων και 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Κυκλάδων.

Εισηγητές: Αντώνης Λούβαρης και Αθηνά Καλλιγά

ΘΕΜΑ 11ο :

5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Π/Υ 2017 ΠΕ Δωδεκανήσου.

Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 12ο :

Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη 10 υπαλλήλων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 8 μηνών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου

ΘΕΜΑ 13ο  :

Αύξηση ωραρίου εργασίας οκτώ (8) υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ των Π.Ε.Δωδεκανήσου δυνάμει του άρθρου 87 του ν.4483/2017.

Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου

ΘΕΜΑ 14ο :

Πρόσληψη τριών (3) υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών – ειδικότητας Κτηνιάτρων στις ΠΕ Δωδεκανήσου με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την εφαρμογή του Προγράμματος επιτήρησης και λήψης μέτρων για τα εξωτικά νοσήματα.

Εισηγητής:Φιλήμονας Ζαννετίδης

ΘΕΜΑ 15ο :

Γνωμοδότηση Περιφερειακού Συμβουλίου για την κατ' εξαίρεση Χωροθέτηση εκτός καθορισμένης Λατομικής Περιοχής, για την παράταση της άδειας εκμετάλλευσης υφιστάμενου  Λατομείου Μαρμαροψηφίδαςστην Πάρο.

Εισηγητής: Γιάννης Φλεβάρης

ΘΕΜΑ 16ο :

Αντικατάσταση του πρώην περιφερειακού συμβούλου Μιχαήλ Δρακιού από την Επιτροπή Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου.

Εισηγητής: Νίκος Καραμαρίτης

ΘΕΜΑ 17ο :

Έγκριση σύναψης νέας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Ανακατασκευή – Διαμόρφωση Χώρων Κράτησης Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου» και ακύρωση της υπ.αριθμ.8/2017 Απόφασης.

Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 18ο :

Έγκριση τροποποίησης προγραμματικών/διαβαθμιδικων συμβάσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τη χορήγηση παράτασης ως προς το χρόνο ισχύος αυτών και συγκεκριμένα: 

 

– Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το έργο «Συντήρηση και αναβάθμιση του κτιρίου του Συλλόγου Τρίτης Ηλικίας Κρεμαστής» ως προς το Άρθρο 4: Αμοιβή – Πόροι – Χρηματοδότηση – Διάρκεια

 

– Έγκριση τροποποίησης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Φανών» ως προς το Άρθρο 2: Σκοπός / Αντικείμενο Σύμβασης – Προϋπολογισμός – Χρονοδιάγραμμα

 

– Έγκριση τροποποίησης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του δήμου Ρόδου για το έργο «Ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Μεσαναγρού προς Αγ.Θωμά» ως προς το Άρθρο 6 : Διάρκεια – χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου

 

– Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του δήμου Καλύμνου για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές Σχολικών Κτιρίων» ως προς το Άρθρο 3 : Ισχύς – Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα

 

– Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του δήμου Λέρου για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές Σχολικών Κτιρίων» ως προς το Άρθρο 3 : Ισχύς – Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα

 

– Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του δήμου Σύμης για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές Σχολικών Κτιρίων» ως προς το Άρθρο 3 : Ισχύς – Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα

 

– Έγκριση τροποποίησης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του δήμου Χάλκης για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές Σχολικών Κτιρίων» ως προς το Άρθρο 3 : Ισχύς – Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα

 

    -Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ   Του Υπ. Πο & Αθλ. και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την προστασία, διαμόρφωση και ανάδειξη ανασκαφής στο χώρο των χερσαίων εγκ/σεων του νέου Λιμανιού Σχοινούσας στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή λιμανιού Σχοινούσας στον Όρμο Λιβάδι και οδού προσπέλασης από τη Χώρα προς το Λιβάδι», ως προς το Άρθρο 3: Ισχύς – Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα

Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 19ο :

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του ΥΠΠΟΑ, της ΠΝΑ & του Δήμου Κέας, για την εκτέλεση του έργου «Ευπρεπισμός και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων Καρθαίας και Αγίας Ειρήνης στη νήσο Κέα».

Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 20ο :

Έκδοση ψηφίσματος άρσης του ηλικιακού κριτηρίου χορήγησης σύνταξης χηρείας.

Εισηγήτρια: Χρηστιάννα Πάπιτση

ΘΕΜΑ 21ο :

Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου.

 Όλη η πρόσκληση.