Κατόπιν της διακοπής της συζήτησης των θεμάτων της 7ης συνεδρίασης λόγω των εκτάκτων γεγονότων που προέκυψαν από το σεισμό στη νήσο Κω της 21ης Ιουλίου 2017, έπειτα από πρόταση του του Προέδρου και ομόφωνη απόφαση του Σώματος (άρθρο 15 του Κ.Λ.Π.Σ ΦΕΚ 2548/τ.Β/19-9-2012), σας καλούμε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 με τηλεδιάσκεψη δυνάμει του άρθρου 6 παρ.9 του ν.4071/2012, στο Κατάστημα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στο Κατάστημα της Περιφέρειας στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης που περιελάμβανε η αριθ. 82291/6923/14-7-2017 πρόσκληση.

Όλη η πρόσκληση

image_print