Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου  που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 με  τηλεδιάσκεψη δυνάμει του άρθρου 6 παρ.9 του ν.4071/2012, στο Κατάστημα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στο Κατάστημα της Περιφέρειας στη  Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1).

Όλη η πρόσκληση.