Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Συνεδρίαση 5η που θα πραγματοποιηθεί στις 27/06/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία στεγάζεται στο Περιφερειακό Μέγαρο (Πλατεία Ελευθερίας-ΡΟΔΟΣ

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Συνεδρίαση 5η  που θα πραγματοποιηθεί στις 27/06/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία στεγάζεται στο Περιφερειακό Μέγαρο (Πλατεία Ελευθερίας-ΡΟΔΟΣ