Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (συνεδρίαση 2η) που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στη Ρόδο

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (συνεδρίαση 2η) που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία στεγάζεται στο Περιφερειακό Μέγαρο (Πλατεία Ελευθερίας-ΡΟΔΟΣ)