Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο, στις 22 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 09.30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία στεγάζεται στο Περιφερειακό Μέγαρο Πλατεία Ελευθερίας – Ρόδος, (Συνεδρίαση 9η)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (Συνεδρίαση 9η)