Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Νοτίου Αιγαίου στις 24 Οκτωβρίου 2011