Σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου  (Πλ. Ελευθερίας), την 1η  Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., καλεί αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Φώτης Χατζηδιάκος το σύνολο των περιφερειακών συμβούλων του νομού, για ενημέρωση – συζήτηση, σχεδιασμό επί των παρακάτω θεματικών ενοτήτων:

 Α1.      Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ν. Δωδ/σου.

           (εισηγητές:  Φ. Χατζηδιάκος, Εμ. Διακομιχάλης, Γ. Ακρίδη) 

 1. Ενημέρωση για την πρόοδο εκτελούμενων έργων στο νομό Δωδ/σου με φορέα υλοποίησης την Π.Ν.Α. (Τεχνικές υπηρεσίες νομού Δωδεκανήσου).
 2. Εκχώρηση από την ΕΥΔΕ του ΥΠΜΕΔ στην Π.Ν.ΑΙ μέρους της εργολαβίας «Βελτίωση –Διαπλάτυνση Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου για την ολοκλήρωση του οδικού τμήματος από Γκολφ Αφάντου μέχρι Ατσιππά. 

Α.2.     Τμήμα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού –Περιβάλλοντος   και

            Χωρικού Σχεδιασμού ν. Δωδ/σου    

            (Εισηγητές: Φ. Χατζηδιάκος, Α. Χατζηιωάννου) 

 1. Ενεργειακή επάρκεια νήσου Ρόδου : Παρέμβαση υπέρ της   συνέχισης των έργων υλοποίησης του νέου εργοστασίου   ηλεκτροπαραγωγής στη Νότια Ρόδο. 

Β.1.     Δ/νση Τουρισμού, Δια βίου Μάθησης και Απασχόλησης ν.  Δωδ/σου.

            (Εισηγητές: Φ. Χατζηδιάκος, Δ. Διακοσταυριανού) 

 1. Προοπτικές ανάπτυξης τουριστικής συνεργασίας με τις παράκτιες Περιφέρειες Τουρκίας και Δωδεκανήσου.
 2. Εκπαιδευτικά Προγράμματα σπουδαστών Α.Σ.Τ.Ε.Ρ. στην Τουριστική Σχολή Κίελου Γερμανίας.
 3. Αίτημα μείωσης αριθμού σπουδαστών αλλοδαπών σχολών για πρακτική άσκηση στα ξενοδοχεία του νομού.
 4. Υπηρεσίες και μηχανισμοί ελέγχου απασχόλησης στο νομό. 

Β.2.     Δράσεις εταιρειών  Π.Ν.ΑΙ.

            (Εισηγητές: Ελ. Φτακλάκη, Α. Χατζηιωάννου, Ε. Παπατσή) 

 1. Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου και Δεύτερου Βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) για την Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 55-64 ετών. (ΦΥΤΩΡΕΙΟ Α.Ε.)
 2. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Δράση 3 «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Κοινωνικού Αποκλεισμού Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων του Πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης Ενσωμάτωση του συνόλου του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών» (Αναπτυξιακή Εταιρεία ΠΝΑ Ενεργειακή Α.Ε).
 3. Προγράμματα κατάρτισης ανέργων από το Κ.Ε.Κ. Γεννηματάς Α.Ε. – Σεμινάρια Η/Υ, ξένων γλωσσών και παραδοσιακών επαγγελμάτων.
 4. Προγράμματα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου. Συνεργασία φορέων από το Νομό Δωδ/σου (Αναπτυξιακή Εταιρεία ΠΝΑ Ενεργειακή Α.Ε, ΑΝΔΩ, ΔΕΤΑΠ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου…) με φορείς από την Κρήτη, το Βόρειο Αιγαίο και την Κύπρο (ενδεικτικά  Δήμο Λεμεσού , Δήμο Πάφου, Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, Κ.Ο.Τ. κ.λ.π.). 

    Γ.1.  Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα

           Πολιτισμού Δωδ/σου.

           (Εισηγητές: Δ. Κρεμαστινός, Δ. Μουτάφη) 

 1. Στήριξη νοσοκομειακών δομών του Νομού.
 2. Πρόγραμμα επίσκεψης γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων στα μικρά νησιά του Νομού.
 3. Επέκταση προγραμμάτων κοινωνικής μέριμνας  – κοινωνικού παντοπωλείου στις λοιπές Περ. Ενότητες του Νομού.
 4. Πρόγραμμα στήριξης δομής συσσιτίου Δήμου Ρόδου.
 5. Καθορισμός- διαμόρφωση χώρου στέγασης παραρτήματος Κ.Ε.Θ.Ε.Α. στη Ρόδο. 

Γ.2.      Τμήματα Πολιτισμού – Αθλητισμού Νομού Δωδ/σου.

             (Εισηγητές: Ζ. Φάκκα, Α. Μπαφίτη) 

 1. Κοινές Πολιτιστικές δράσεις φορέων του Τμήματος Πολιτισμού Δωδεκανήσου (με την Γερμανική ορχήστρα Bad Liebenzell-Beinberg και την συμμετοχή της Φιλαρμονικής και Χορωδίας Δήμου Ρόδου).
 2. Παρέμβαση για οργανωμένη εκπαίδευση στον Αθλητισμό με στόχο την ανάπτυξη του σε όλα τα επίπεδα στο Νομό μας. 

Δ.        Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδ/σου.

            (Εισηγητές: Φ. Χατζηδιάκος, Γ. Τσακίρης) 

 1. Βελτίωση λειτουργίας μονάδας Κ.Τ.Ε.Ο. Ρόδου.
 2. Απολογισμός – νέος προγραμματισμός λειτουργίας της κινητής μονάδας τεχνικού ελέγχου οχημάτων στα νησιά νομού Δωδ/σου.
 3. Πρόταση προμήθειας Κινητής Μονάδας Τεχνικού ελέγχου δικύκλων 

Ε.         Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δωδ/σου.

            (Εισηγητές: Σ. Παμπάκας, Γ. Κατσοτούρχης, Γ. Πουλής,) 

 1. Εκχώρηση εργολαβίας αποπεράτωσης φράγματος Λήρου Κρητηνίας στην Π.Ν.Α. (Τεχνικές Υπηρεσίες Νομού Δωδ/σου).
 2. Προστασία ιχθυοαποθεμάτων.
 3. Προγράμματα εκσυγχρονισμού γεωργικών εκμεταλλεύσεων και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων νομού Δωδ/σου. 

Στ.       Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Δωδ/σου.

            (Εισηγητές: Φ. Χατζηδιάκος, Π. Διακαντώνη) 

 1. Παρέμβαση για την επίλυση θεμάτων στις διαδικασίες δημοσιονομικού ελέγχου. 

Ζ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Νομού Δωδεκανήσου.

            (Εισηγητές: Φ. Χατζηδιάκος, Ι. Γαϊτάνη) 

 1. Αναγκαιότητα απόκτησης οχήματος για την δημιουργία κινητού κέντρου επικοινωνιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών – φυσικών καταστροφών.
 2. Σύσταση εθελοντικών ομάδων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών -φυσικών καταστροφών. Προμήθεια ειδών ιματισμού εθελοντικών οργανώσεων.

 

image_print