Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 27/12/2011 και ώρα 12:00 με τηλεδιάσκεψη

 

Πρόσκληση 19ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη  27/12/2011 και ώρα 12:00 με τηλεδιάσκεψη