Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28/9/2011 και ώρα 09:00 με τηλεδιάσκεψη

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  28/9/2011 και ώρα 09:00 με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας (Πλατεία Τσιροπινά)  στη Σύρο και (Πλατεία Ελευθερίας 1 ) στη Ρόδο.