Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί Τετάρτη  18 / 1 / 2012 και ώρα 12:00 με τηλεδιάσκεψη