ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τουριστικής Ανάπτυξης-Επιχειρηματικότητας-Δια Βίου Μάθησης-Απασχόλησης-Καινοτομίας-ΕΡΕΥΝΑΣ και Ανταγωνιστικότητας –Απόδημου Ελληνισμού στη Ρόδο στις 25 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 στο γραφείο της Δειύθυνσης Τουρισμού (Πλατεία Ελευθερίας 1)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τουριστικής Ανάπτυξης-Επιχειρηματικότητας-Δια Βίου Μάθησης-Απασχόλησης-Καινοτομίας-ΕΡΕΥΝΑΣ και Ανταγωνιστικότητας –Απόδημου Ελληνισμού στη Ρόδο στις 25 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 στο γραφείο της Δειύθυνσης Τουρισμού (Πλατεία Ελευθερίας 1)