Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου στη Σύρο και Ρόδο με τηλεδιάσκεψη στις 19-12-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ