Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Π.Ν.Α με την δια περιφοράς διαδικασία την Παρασκευή 04-12-2020 και ώρα 12 μ.μ .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 04-12