ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(για τις Μ.Π.Ε)

 

Ρόδος,    13 Φεβρουαρίου 2015

Αριθ. Πρωτ. : 1759

 

         

 

Ταχ. Δ/νση

:

Πλατεία Ελευθερίας 1

ΠΡΟΣ:

  1. Τα Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

 

  1. Τα Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου        

                      

(Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

 

 

Ταχ. Κώδ.

:

85100 ΡΟΔΟΣ

 

Πληροφορίες

:

Πιννίκα Ανθούλα  – Ρόδος

Δούβας Θανάσης  – Σύρος

 

Τηλέφωνο

:

:

2241364900-02 Ρόδου          22810 98831 Σύρου

 

fax

:

2241364907  Ρόδου
2281098809  Σύρου

 

e-mail :

::

a.pinnika@rho.pnai.gov.gr

 

a.douvas@5116.syzefxis.gov.gr

 

KOIN.

Όπως ο κάτωθι πίνακας αποδεκτών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

   Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί ημέρα Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου και ώρα 11:00 με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας  στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) και την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/11-04-2012  με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, καθώς σύμφωνα και με την υπ’ αριθμό 139/2014 απόφαση, συνεδρίασης 12ης /10-10-2014 του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί μεταβίβασης στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου της αρμοδιότητας «Γνωμοδότηση  για έγκριση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα :

1. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) «Υφιστάμενο Αλιευτικό Καταφύγιο Λιμένα Εμπορείου Νήσου Καλύμνου, Νομού Δωδεκανήσου, για λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου».

2. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) «Ίδρυση Ξενοδοχειακής μονάδας, κλασικού τύπου, Κατηγορίας 4*, δυναμικότητας 120 κλινών, σε γήπεδο συνολικής επιφάνειας 18.937 τμ (ΚΜ1888 7020703), στη περιοχή Κολύμπια –Αφάντου Ρόδου (Εντός ΖΟΕ –IV),Δημοτικής Ενότητας Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας «Τ.Ξ.Ε.Β.Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε».

 

3. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (Μ.Π.Ε.) « Εγκατάσταση Σταθμού Κινητής Τηλεφωνίας “STELLIES SAR (140 1443)”που θα κατασκευαστεί στη θέση “ΣΤΕΛΛΙΕΣ”, του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας  “ COSMOTE  ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.’’».

 

4. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) «Νομιμοποίηση λιμένων αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.) – Αλιευτικό Καταφύγιο Ξυρόκαμπου Λέρου, Δήμου Λέρου, Νήσου Λέρου, Π.Ε. Καλύμνου, Νομού Δωδεκανήσου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

 

5. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) «Νομιμοποίηση λιμένων αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.) – Υφιστάμενος Λιμένας Αγαθονησίου, Νήσου Αγαθονησίου, Π.Ε. Καλύμνου Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

 

6. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)  «Ανέγερση νέου ξενοδοχειακού συγκροτήματος με την ονομασία ¨ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ DREAMS RESORT κλασικού τύπου κατηγορίας 5*, στην περιοχή ¨ΜΕΓΑΛΗ ΓΗ ¨Ασκληπιείου της Δημοτικής Ενότητας Νοτίου Αιγαίου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για λογαριασμό της εταιρείας  IONIAN SUN A.E.”».

 

7. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά «Παλαιός Λιμένας Μυκόνου συμπεριλαμβανομένου αλιευτικού καταφυγίου». 

 

8. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά « Εκμετάλλευση Λατομείου Σχιστολιθικών Πλακών στη θέση «ΤΣΟΥΚΑ»  Δ.Κ Κατακοίλου, ΔΕ Υδρούσσας, Δήμου Άνδρου και Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων».

 

9. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά το έργο «Υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις αλιευτικού καταφυγίου στο Πίσω Λιβάδι νήσου Πάρου Νομού Κυκλάδων και πρόταση έργων αποκατάστασης (- βελτίωσης) της θωράκισης του υφιστάμενου προσήνεμου μόλου  του καταφυγίου.»

 

10. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά το έργο « Εκμετάλλευση λατομείου παραγωγής αδρανών υλικών σε έκταση 15,205 στρ στη θέση « ΧΑΧΟΥΜΗ » Δ.Δ Σαγκρίου Δήμου Νάξου Ν. Κυκλάδων της Εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΝΑΞΟΥ Α.Ε. ».

 

11. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) για το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

12. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά « Αιολικό πάρκο ισχύος 30 MW της Εταιρείας « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε » στη θέση « Σκοπιά – Άγιος Συμεών – Μεγάλη Πέτρα » του Δήμου Άνδρου Ν. Κυκλάδων.

 

 

                                                                                                                               Ο Πρόεδρος

 

 

                                                                                                                          Φιλήμων Γ. Ζαννετίδης

                                                                                                                             Αντιπεριφερειάρχης

                           ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  Τακτικά Μέλη της Ο.Ε.

  1. Χρήστος Μπάρδος
  2. Χρήστος Ευστρατίου
  3. Ευριδίκη Νάκη
  4. Χαρίκλεια Γιασιράνη
  5. Χρηστιάννα Πάπιτση
  6. Ειρήνη Σβύνου
  7. Γεώργιος Μακρυωνίτης
  8. Άννα Μαυρουδή

 

Αναπληρωματικά Μέλη της Ο.Ε.

1.  Νικόλαος Νικολής
2.  Δημήτριος Τσοπανάκης

3.  Ιωάννης Γιαγιάς 
4.  Δημήτριος Χαματζόγλου

5.  Νικόλαος Βενάκης

6.  Παρασκευή – Ελευθερία Φτακλάκη

7.  Ιωάννης Δεκαβάλλας 
8.  Σταύρος Φρούντζας

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.  Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου

2.  Αντιπεριφερειάρχες    

3.  Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου

4.  Μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου

5.  Εκτελεστικός Γραμματέας

6.  Νομική Υπηρεσία

7.  κ.κ. Βουλευτές Κυκλάδων και Δωδεκανήσου

8.  Μέσα Ενημέρωσης  (Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

 

image_print