Πρόσκληση σε συνεδρίαση (9η) του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:45 με τηλεδιάσκεψη

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (9η) του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:45 με τηλεδιάσκεψη