Πρόσκληση σε συνεδρίαση (9η ) του Περιφερειακού Συµβουλίου που θα πραγµατοποιηθεί στις 27 Νοεµβρίου 2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:30 π.µ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου, η οποία στεγάζεται στο Περιφερειακό Μέγαρο (Πλατεία Ελευθερίας-ΡΟ?ΟΣ)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση ( ) του Περιφερειακού Συµβουλίου  που θα πραγµατοποιηθεί στις 27 Νοεµβρίου 2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:30 π.µ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου, η οποία στεγάζεται στο Περιφερειακό Μέγαρο (Πλατεία Ελευθερίας-ΡΟ?ΟΣ), µε τα κάτωθι θέµατα Ηµερήσιας ?ιάταξης  Συνέχεια →