Πρόσκληση σε συνεδρίαση ( ) του Περιφερειακού Συµβουλίου  που θα πραγµατοποιηθεί στις 27 Νοεµβρίου 2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.µ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου, η οποία στεγάζεται στο Περιφερειακό Μέγαρο (Πλατεία Ελευθερίας-ΡΟ?ΟΣ), µε θέµα ηµερήσιας διάταξης  «Έγκριση Προϋπολογισµού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οικονοµικού έτους 2019 – Ψήφιση Τεχνικού Προγράµµατος ΠΝΑ και ΟΠ? (Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ?ράσης)».