Πρόσκληση σε συνεδρίαση (6η)του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί την 26η Απριλίου 2021 και ώρα 14:30 με τηλεδιάσκεψη