Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας για την ίδρυση και λειτουργία του Παρατηρητηρίου Βιώσιμου Τουρισμού

Διαβάστε εδώ Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας για την ίδρυση και λειτουργία του Παρατηρητηρίου Βιώσιμου Τουρισμού