Πρόσκληση σε Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Πρόσκληση σε Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (Συνεδρίαση 13η)