Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αιγαίου στις 16 Μαρτίου 2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π..μ. με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1) με θέμα: «Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης ημόσιου Ακινήτου για το ακίνητο στα Αφάντου της Ρόδου».

/ckfinder/userfiles/files/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16-3-2013.pdf

  

 

image_print