ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Τετάρτη 4 Απριλίου 2018 και ώρα 11.00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Τετάρτη 4 Απριλίου 2018 και ώρα 11.00