Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο του διαγωνισμού προμήθειας γραφικής ύλης έτους 2014 ο οποίος απέβη άγονος θα προβεί στην προμήθεια των αναγκαίων ειδών με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Σας γνωρίζουμε ότι όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση της προμήθειας του θέματος της (β) σχετικής Διακήρυξης, μπορούν να υποβάλλουν την προφορά τους μέχρι την 4 Ιουλίου 2014,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ή να περιέλθουν με οποιονδήποτε τρόπο στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, στην διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – Πλατεία Τσιροπινά, ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ
ΣΥΡΟΥ, ΤΚ 84100, στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο.
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού
Ευάγγελος Μαούτσος

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
Υπ΄ αρ.37773/3776/09-04-2014 Διακήρυξη

 

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ :