Πρόσκληση σε Δια Περιφοράς Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου – Συνεδρίαση 1η

Πρόσκληση σε Δια Περιφοράς Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου – Συνεδρίαση 1η