ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Ερμούπολη  02-05-2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                  Αριθ. πρωτ. οικ.53750/3949

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

Ταχ. Δ/νση       : Ερμούπολη, Πλ. Τσιροπινά

Ταχ. Κώδικας    : 84100

Τηλέφωνο        : 2281361543

Telefax            : 2281088877

Πληροφορίες    : Πρόδρομος Σατσάνης

E-mail             : do@1730.syzefxis.gov.gr

                                         

                

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την μεταφορά του αρχείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Π.Ν.Αιγαίου.

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πρόκειται να μεταφέρει το αρχείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Π.Ν.Αιγαίου (ετών 2011,2012, 2013 και 2014) από το κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Πλατεία Τσιροπινά – Ερμούπολη Σύρου στο αρχείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών στην Ερμούπολη της Σύρου επί της οδού Μυτιλήνης 17, που αποτελείται από ισόγειο χώρο επιφάνειας 117 τ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τα αρχεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών από 07-05-2018 έως και 11-05-2018 και ώρα 08:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ. προκειμένου να εκτιμήσουν τον όγκο του αρχείου του οποίου θα μεταφέρουν στο κτίριο/αρχείο επί της οδού Μυτιλήνης 17 και  να υποβάλουν την προσφορά τους με Fax (2281088877) ή ιδιοχείρως μέχρι και την Δευτέρα 14-05-2018 και ώρα 12:00, στην Δ/νση Οικονομικού Κυκλάδων της Π.Ν. Αιγαίου, Πλατεία Τσιροπινά, Ερμούπολη Σύρος-Τ.Κ. 84100.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης προσφορών έτους 2018 η οποία ορίστηκε με την υπ΄ αρ. 136/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΝΑιγαίου (ΑΔΑ:ΩΒΜ87ΛΞ-Ω90), την ίδια ημέρα στις 14-05-2018 και ώρα 12:30.

Κριτήριο επιλογής προμηθευτή

Η χαμηλότερη προσφορά.

Υποχρεώσεις προμηθευτή

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να δεματοποιήσει ανά πεντάδες τους φακέλους μεγέθους Α4, τα κλασέρ του αρχείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ετών 2011,2012, 2013 και 2014), να τα τοποθετήσει σε χάρτινες κούτες που θα του χορηγηθούν και να ολοκληρώσει την μεταφορά του συνόλου του ανωτέρου αρχείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Π.Ν. Αιγαίου μέχρι και την Τρίτη 31-07-2018.

 

Συνημμένα:

Πίνακας Προσφοράς

 

 Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού

 

  Ευάγγελος Μαούτσος

Όλη η πρόσκληση.

image_print