ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΙΝΟΥ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 29.000 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α./ckfinder/userfiles/files/Διαπραγμάτευση_Σίκινος.pdf

image_print