ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΦΗΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 29.000 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

/ckfinder/userfiles/files/Διαπραγμάτευση_Ανάφη.pdf

image_print