Πρόσκληση για ορκωμοσία

Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 43/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην Ερμούπολη της Σύρου – Θέατρο «ΑΠΟΛΛΩΝ», στις 31-08-2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 154 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α) ορκωμοσία.