Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών ( Μπλοκ Ελέγχων και προστίμων ) της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης και Εμπορίου

προμηθειες.pdf