Πρόσκληση Επιτροπής Περιβάλλοντος Περιφέρειας Ν.Αιγαίου σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη σε Ρόδο και Σύρο στις 12/11/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12/11/2018