Η ?ιεύθυνση Τουρισµού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκειµένου να παραγάγει οπτικοακουστικό υλικό κινουµένων σχεδίων (motion animation video) για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, µε τίτλο «Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» καλεί τον κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει ροσφορά µέχρι τις 13 ?εκεµβρίου 2013. 
 
Το προτεινόµενο βίντεο θα βασιστεί στην ιστορία των νησιών του νοτίου αιγαίου όπως αυτή διαµορφώνεται από τους µύθους και τους θρύλους του κάθε µέρους (βλ. Παράρτηµα A µε τίτλο: Ο Μύθος του Αιγαίου).
 
Το παραγόµενο υλικό θα είναι υψηλής αισθητικής και η ποιότητα του θα είναι υψηλής ευκρίνειας (όπως αυτή χαρακτηρίζεται από τα πρότυπα HD). Περισσότερα χαρακτηριστικά του βίντεο θα είναι τα εξής: 
 
Γενικά Χαρακτηριστικά
 
Η ταινία αυτή θα αποτελείται από ένα επεισόδιο διάρκειας από 8 έως 12 λεπτά, το οποίο θα αναπτυχθεί µε τεχνολογία 2D animation και τo οποίο θα µπορεί να προβληθεί εύκολα τόσο µέσω internet όσο και σε οθόνες υψηλής ευκρίνειας (HD 720p και HD 1080p). Θα υπάρχει αφήγηση καθώς και πλήρης υποτιτλισµός της ταινίας στα αγγλικά, ενώ αργότερα θα ενσωµατωθούν στο video υπότιτλοι στις γλώσσες Ρώσικα, Τούρκικα, Ιταλικά, Γερµανικά, Γαλλικά , Ισπανικά, Κινέζικα. Τα κείµενα αυτά θα παραδοθούν στον ανάδοχο του έργου από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου. Απαραίτητη προϋπόθεση συµµετοχής στην δήλωση ενδιαφέροντος είναι η κατάθεση δειγµάτων ταινίας 2-D animation που να έχει υλοποιηθεί στο παρελθόν από τους ενδιαφερόµενους, αντίστοιχης διάρκειας και πολυπλοκότητας µε το ζητούµενο έργο.